Siirry pääsisältöön

Ilmiöpaja Facebookissa

Opetussuunnitelmatyö käynnistyi

Opetushallitus on käynnistänyt opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Taustalla on valtioneuvoston kesäkuun lopulla tekemä päätös perusopetuksen uudistamisesta. Uudet opetussuunnitelmien perusteet ovat valmiit ensi vuoden loppuun mennessä ja niiden mukaiseen opetukseen siirrytään elokuussa 2016.

Asetetut työryhmät ovat kesän ja syksyn aikana luoneet perusteluonnokset, joissa on pohdittu muun muassa perusopetuksen tehtävää, tavoitteita, oppimiskäsitystä, oppimisympäristöjä, työtapoja sekä toimintakulttuuria. Perusteluonnokset olivat kommentoitavana Opetushalituksen verkkosivuilla viime vuoden lopulla ja työtä jatketaan nyt saatujen kommenttien perusteella.

Tämän vuoden alussa aloittivat marraskuussa asetetut oppiaineiden sisältötyöryhmät.
Fysiikan ops-työryhmään kuuluu allekirjoittaneen lisäksi seitsemän muuta fysiikan opetuksen ammattilaista. Ryhmämme aloitti työnsä tammikuun puolivälissä ja työ jatkuu Opetushallituksessa kerran-kaksi kuukaudessa ensi vuoden loppuun saakka. Ryhmämme tehtävänä on laatia ehdotus vuosiluokkien 7-9 fysiikan osuudeksi ja siihen liittyväksi tukiaineistoksi. Lisäksi työryhmämme valmistelee aineistoa ympäristöopin työryhmän työskentelyn tueksi.

Perusteluonnosten näkökulma vaikuttaisi painottavan työtapoja ja kasvattamista osin sisältöjen kustannuksella. Joku edellisessä seminaarissa totesikin, että joka toinen opetussuunnitelma painottaa sisältöjä ja joka toinen kasvattamista... Nyt olisi siis jälkimmäisen vuoro. En kylläkään usko, että asia voisi olla noin mustavalkoinen. Jokapäiväisen työn näkökulmasta tuo kehityssuunta voisi olla kuitenkin oikea. Yhä useammalla oppilaalla tuntuu olevan tarvetta elämäntaitojen opiskeluun. Toisaalta työtavoilla on suuri merkitys myös kasvatuksellisesta näkökulmasta. Yhteistyötaidot, looginen ajattelu, johdonmukainen työnteko ja vaikkapa aikatauluissa pysyminen ja vastuunotto ovat asioita, joita voi opiskella aineessa kuin aineessa - olivat oppiaineen sisällöt sitten mitä ja miten laajoja tahansa. Joistakin nykyisistä oppiaineiden sisällöistä joutunemme kuitenkin luopumaan. Ja varmasti perusteellisia keskusteluja tullaan käymään siitä, mikä on oleellista ja mikä vähemmän oleellista: mitä otetaan ja mitä jätetään.

Erityisesti perusteluonnosten oppimiskäsitysosiota ilmiöpajalaiset lukevat ilolla. Käytössä hyväksi havaitsemamme opetusmenetelmät ja lähestymistavat näyttävät saavan yhä merkittävämmän roolin seuraavassa opetussuunnitelmassa. Luonnoksessa korostuvat opetuksen innostavuus, elämyksellisyys, kokemusten hankkiminen ja vuorovaikutus ryhmässä. Esimerkiksi fysiikan leluilla olemme pyrkineet saamaan oppilaat ensin aktiivisesti ihmettelemään, omin käsin kokeilemaan ja sitten sparranneet keskustelemaan ja pohtimaan tehtyjen havaintojen syitä. Oppitunneilla keskustelut ovat pääosin hyvin hedelmällisiä ja oppilaat ainakin vaikuttavat hyvin innostuneilta. Ja mikä tärkeintä - oppivatkin! Lisäksi seminaarin aloituspuheenvuorossaan opetusneuvos Irmeli Halinen viittasi ilmiöpajalaisillekin tuttuun Einsteinin sitaattiin salaperäisyyden kiinnostavuudesta.

Opetussuunnitelmatyö jatkuu "kotitehtävien" merkeissä ja seuraavan kerran tapaamme koko ryhmällä tammikuun lopussa.

Lisää opetussuunnitelmauudistuksesta voi lukea Opetushallituksen sivuilta http://www.oph.fi/ops2016/

//Jukka

Kommentit