Siirry pääsisältöön

Opetussuunnitelmatyö käynnistyi

Opetushallitus on käynnistänyt opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Taustalla on valtioneuvoston kesäkuun lopulla tekemä päätös perusopetuksen uudistamisesta. Uudet opetussuunnitelmien perusteet ovat valmiit ensi vuoden loppuun mennessä ja niiden mukaiseen opetukseen siirrytään elokuussa 2016.

Asetetut työryhmät ovat kesän ja syksyn aikana luoneet perusteluonnokset, joissa on pohdittu muun muassa perusopetuksen tehtävää, tavoitteita, oppimiskäsitystä, oppimisympäristöjä, työtapoja sekä toimintakulttuuria. Perusteluonnokset olivat kommentoitavana Opetushalituksen verkkosivuilla viime vuoden lopulla ja työtä jatketaan nyt saatujen kommenttien perusteella.

Tämän vuoden alussa aloittivat marraskuussa asetetut oppiaineiden sisältötyöryhmät.
Fysiikan ops-työryhmään kuuluu allekirjoittaneen lisäksi seitsemän muuta fysiikan opetuksen ammattilaista. Ryhmämme aloitti työnsä tammikuun puolivälissä ja työ jatkuu Opetushallituksessa kerran-kaksi kuukaudessa ensi vuoden loppuun saakka. Ryhmämme tehtävänä on laatia ehdotus vuosiluokkien 7-9 fysiikan osuudeksi ja siihen liittyväksi tukiaineistoksi. Lisäksi työryhmämme valmistelee aineistoa ympäristöopin työryhmän työskentelyn tueksi.

Perusteluonnosten näkökulma vaikuttaisi painottavan työtapoja ja kasvattamista osin sisältöjen kustannuksella. Joku edellisessä seminaarissa totesikin, että joka toinen opetussuunnitelma painottaa sisältöjä ja joka toinen kasvattamista... Nyt olisi siis jälkimmäisen vuoro. En kylläkään usko, että asia voisi olla noin mustavalkoinen. Jokapäiväisen työn näkökulmasta tuo kehityssuunta voisi olla kuitenkin oikea. Yhä useammalla oppilaalla tuntuu olevan tarvetta elämäntaitojen opiskeluun. Toisaalta työtavoilla on suuri merkitys myös kasvatuksellisesta näkökulmasta. Yhteistyötaidot, looginen ajattelu, johdonmukainen työnteko ja vaikkapa aikatauluissa pysyminen ja vastuunotto ovat asioita, joita voi opiskella aineessa kuin aineessa - olivat oppiaineen sisällöt sitten mitä ja miten laajoja tahansa. Joistakin nykyisistä oppiaineiden sisällöistä joutunemme kuitenkin luopumaan. Ja varmasti perusteellisia keskusteluja tullaan käymään siitä, mikä on oleellista ja mikä vähemmän oleellista: mitä otetaan ja mitä jätetään.

Erityisesti perusteluonnosten oppimiskäsitysosiota ilmiöpajalaiset lukevat ilolla. Käytössä hyväksi havaitsemamme opetusmenetelmät ja lähestymistavat näyttävät saavan yhä merkittävämmän roolin seuraavassa opetussuunnitelmassa. Luonnoksessa korostuvat opetuksen innostavuus, elämyksellisyys, kokemusten hankkiminen ja vuorovaikutus ryhmässä. Esimerkiksi fysiikan leluilla olemme pyrkineet saamaan oppilaat ensin aktiivisesti ihmettelemään, omin käsin kokeilemaan ja sitten sparranneet keskustelemaan ja pohtimaan tehtyjen havaintojen syitä. Oppitunneilla keskustelut ovat pääosin hyvin hedelmällisiä ja oppilaat ainakin vaikuttavat hyvin innostuneilta. Ja mikä tärkeintä - oppivatkin! Lisäksi seminaarin aloituspuheenvuorossaan opetusneuvos Irmeli Halinen viittasi ilmiöpajalaisillekin tuttuun Einsteinin sitaattiin salaperäisyyden kiinnostavuudesta.

Opetussuunnitelmatyö jatkuu "kotitehtävien" merkeissä ja seuraavan kerran tapaamme koko ryhmällä tammikuun lopussa.

Lisää opetussuunnitelmauudistuksesta voi lukea Opetushallituksen sivuilta http://www.oph.fi/ops2016/

//Jukka

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tutustu Titaani Fysiikkaan

Titaani Fysiikka on uusi yläkoulun fysiikan oppimateriaali. Titaani Fysiikka käsittää perinteisten tekstikirjan ja tehtäväkirjan lisäksi myös vastaavat online-materiaalit sekä digitaalisen opetusaineiston. Materiaalit löytyvät Otavan Opepalvelusta.

Oppilastyöt ja tutkimukset ovat tärkeä osa fysiikan opiskelua. Ne herättävät kiinnostuksen käsiteltäviin aiheisiin, niiden avulla opitaan toimimaan ryhmässä ja harjoitellaan luovia tapoja ratkaista ongelmia. Opetuskeskustelut ovat hedelmällisiä silloin, kun oppilailla on kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Tutkimuksia on sekä tekstikirjassa että tehtäväkirjassa. Tehtävistössä  tutustutaan myös simulaatioihin ja uusiin teknologisiin sovelluksiin.

Titaanissa on koko yläkoulun fysiikan sisällöt yksissä kansissa. Kirjassa on kuusi jaksoa. Tässä niistä kaksi ensimmäistä:

1. Fysiikan maailma Ensimmäisen jakson kuudessa luvussa tutustutaan fysiikkaan, fysiikkaan liittyviin ammatteihin sekä pohditaan fysiikan vaikutusta historiaan ja yhteiskuntaan.…

Työn alla uudet oppimateriaalit Titaani Fysiikka 7-9 ja Tutkimusmatka 3-6

Ilmiöpaja on tekemiensä koulutusten ohella käsikirjoittanut uutta oppimateriaalia. Olemme kahdessa Kustannusosakeyhtiö Otavan oppikirjailijaryhmässä toteuttamassa uusia oppimateriaalisarjoja. Alakoulun ympäristöopin oppimateriaalin, Tutkimusmatkan, kaksi ensimmäistä osaa on jo valmiina ja saman verran on vielä tulossa. Titaani Fysiikka on uusi yläkoulun fysiikan oppimateriaali.

Molemmissa oppimateriaaleissa keskeistä on oppilaan rohkaiseminen ihmettelemään ja tutkimaan, tekemään havaintoja ja päätelmiä. Molemmat materiaalit toteutetaan sekä perinteisinä kirjoina (tekstikirja ja tehtäväkirja) että aitoina digikirjoina. Lisäksi molempiin sarjoihin laaditaan sähköiset, vuorovaikutteiset tehtävistöt.
Lisää tietoa uusista materiaaleistamme löytyy Otavan sivuilta: www.otava.fi/tutkimusmatkawww.otava.fi/titaani

Sähköisiä sovelluksia fysiikkaan ja kemiaan

Sähköisellä mittauslaitteistolla (esim. Vernier, Pasco) pystyy mittaamaan ja havainnollistamaan mitä erilaisempia asioita, mutta aika harvat yläkoulut lopulta investoivat laitteisiin. Monilta kouluilta sen sijaan löytyy iPadeja ja joka koululta vähintään ihan tavallisia pöytäkoneita. Tässä oppilaideni top 6 –appsit ja saitit.

PhET Simulations PhET-simulaatiot ovat ilmaisia, interaktiivisia Coloradon yliopiston PhET-projektin tuotoksia ja niitä löytyy paljon erityisesti fysiikan ja kemian aihepiireihin. Simulaatiot ovat osin suomenkielisiä. Pääosa simulaatioista vaatii Javan käyttämistä, mutta yhä useampi simulaatio löytyy myös HTML5-versiona. Se mahdollistaa simulaatioiden käytön myös kännyköillä.

Simulaatioiden yhteydestä löytyy myös opettajien tekemiä tehtäväpohjia, mutta ainakaan vielä en ole niistä sellaisia löytänyt, joita olisi voinut sellaisenaan ottaa käyttöön. Aina täytyy vähintään kieltä fiksata tai tehdä ainakin lyhyt ”käännösapu”.

Enpä edes tiedä, mikä voisi olla parempi ta…