Siirry pääsisältöön

"Kännykät kiinni, tunti alkaa!"

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Kouluvuoden käynnistyessä kouluissa keskustellaan taas kännykän käyttämisestä oppitunneilla. Joissakin kouluissa tapana on jopa kerätä laitteet tuntien alussa oppilailta pois. Toisissa kouluissa käyttö on luvanvaraisesti sallittua. Kaikilla opettajilla ja oppilailla on varmaankin asiaan mielipide ja keskustelu voi olla kiivastakin. Kännyköiden oppituntikäytön puolestapuhujat vannovat teknologian ja sen opetuskäytön kehittämisen nimeen ja vastustajat perustelevat kantaansa koulutuksen tasa-arvolla tai kiinnostuksen herpaantumisella opiskeltavaa asiaa kohtaan. Perustelut ovat varsin valideja eikä varmasti voida antaa yhtä kaikkiin tilanteisiin ja kaikille oppitunneille sopivaa ohjetta kännykän käyttämisestä. Keskustelut voidaan kuitenkin nähdä osana laajempaa koulutuksen kehittämiskeskustelua, mikä on aina tervetullutta ja kiinnostavaa.

Koulutuksen kehittämisestä keskusteltaessa puhutaan usein oppimisympäristöistä. Siitä miten oppimista tapahtuu (tai ainakin pitäisi tapahtua) muuallakin kuin luokkatiloissa ja opettajan johdolla. Mielestämme oppilaan ja oppimisen näkökulmasta raja-aitaa koulussa tapahtuvan ja vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen välillä tulisikin alentaa. Tähän aina mukana kulkevat matkapuhelimet ja muut mobiilit välineet ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Fysiikan ja muidenkin luonnontieteiden opetuksessa tekniset välineet, kuten kännykät, tulee nähdä arkipäiväisinä työvälineinä. Kännyköihin ladattavista applikaatioista löytyy fysiikkaan ja kemiaan varsin hyvin soveltuvia vaihtoehtoja. Oppilaat ovat laitteidensa “viihdekäyttäjinä” varsin taitavia, joten opettajan tehtävänä onkin suunnata kiinnostusta myös oppimisen näkökulmasta oleellisiin sovelluksiin.

Lähes kaikilla oppilailla on taskussaan puhelin, jolla vaikkapa kuvaaminen onnistuu eikä varmasti mene pitkään, että kaikki pääsevät puhelimillaan myös nettiin. Halvimmat älypuhelimet maksavat nykyisin saman verran kuin ns. perusmallit. Ja jospa koulutuksen järjestäjä pystyisi vielä tarjoamaan langattoman verkon, ei tiedonsiirrostakaan koituisi oppilaalle kuluja. Pitäisi siis nähdä nykytilannetta pidemmälle, etsiä vaihtoehtoja yksipuoliselle leuka-liitu -mallille, tunnustaa sähköisten vekottimien hyödyt ja pyrkiä tuomaan oppiaineet näinkin lähemmäs oppilaiden arkea. Vaikka sitten lainavälineen avulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan lukio- ja ylioppilastutkintouudistukseen liittyen “valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan asteittaista käyttöönottoa tutkinnon suorittamisessa”. Digabi-projektissa pohditaan, mitä ne välineet ja työtavat sitten tulisivat olemaan. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palkintojenjakotilaisuudessa, että aikataulu on tiukka ja vielä on paljon ratkaisemattomia ongelmia. Näin varmasti on. Tarve ylioppilastutkinnon uudistamiselle on kuitenkin ilmeinen ja sähköiset välineet luovat siihen hyvät mahdollisuudet. Puheenvuorossaan Luukkainen ehdotti myös, että jokaisen lukiolaisen tulisi itse hankkia kannettava tietokone opiskelua varten - oppikirjojen tapaan. Bring your own device, sanotaan.

Teknologia ei saa olla itse tarkoitus, vaan sen täytyy olla luonnollinen osa opettamista ja koulutyötä. Laitteiden käyttämiselle täytyy olla jokin muukin peruste kuin se, että se lukee opsissa tai se on kivaa. Joka oppiaineessa toteutetut sähköiseen muotoon tehdyt esitelmät puuduttavat varmasti innoikkaimmatkin "pädeilijät". Opetuksen siirtäminen kokonaan "pilviin" ja sähköisiin ympäristöihin esimerkiksi erilaisten ilmiöpohjaisten projektien muodossa vaatii opettajalta paljon aikaa ja ajatustyötä. Siirtymä on aikamoinen ja omaa opetusfilosofiaa joutunee pohtimaan kerran jos toisenkin.

Muualla maailmassa kouluissa on ryhdytty Suomea rohkeammin käyttämään älypuhelimia ja tabletteja. Onko olemassa vaara, että kehitämme opetustamme loistavien PISA-tulosten valossa liian varovasti ja huomaamme hetken kuluttua hiihtelevämme joukon hännillä? Tulisiko opetusta lähteä viemään vielä nykyistäkin rohkeammin sähköisiin ympäristöihin? Oppilaat lienevät muutoksiin valmiita. Ainakin heillä on paljon kokemusta erilaisista applikaatioista, sovelluksista ja ohjelmista. Ja ainakin oppilaat ovat innokkaita ja rohkeita kokeilemaan myös uusia menetelmiä.

Pitäytyessään varsin perinteisessä opettaja opettaa -näkemyksessä myös oman työn kehittäminen ja oma kehittyminen vaarantuvat. Olisiko paikallaan kyseenalaistaa omia näkemyksiään opettamisesta ja kurkistaa varovasti kulman taakse? Mitä lisäarvoa kännykät tai muut sähköiset välineet voisivat omille oppitunneille tuoda. Fakta on kuitenkin se, että pääosalla opettajista, oppilaista ja opiskelijoista älymallin kännykkä taskusta jo löytyy. Lähitulevaisuudessa varmasti kaikilta.

Jukka & MikkoKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Tutustu Titaani Fysiikkaan

Titaani Fysiikka on uusi yläkoulun fysiikan oppimateriaali. Titaani Fysiikka käsittää perinteisten tekstikirjan ja tehtäväkirjan lisäksi myös vastaavat online-materiaalit sekä digitaalisen opetusaineiston. Materiaalit löytyvät Otavan Opepalvelusta.

Oppilastyöt ja tutkimukset ovat tärkeä osa fysiikan opiskelua. Ne herättävät kiinnostuksen käsiteltäviin aiheisiin, niiden avulla opitaan toimimaan ryhmässä ja harjoitellaan luovia tapoja ratkaista ongelmia. Opetuskeskustelut ovat hedelmällisiä silloin, kun oppilailla on kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Tutkimuksia on sekä tekstikirjassa että tehtäväkirjassa. Tehtävistössä  tutustutaan myös simulaatioihin ja uusiin teknologisiin sovelluksiin.

Titaanissa on koko yläkoulun fysiikan sisällöt yksissä kansissa. Kirjassa on kuusi jaksoa. Tässä niistä kaksi ensimmäistä:

1. Fysiikan maailma Ensimmäisen jakson kuudessa luvussa tutustutaan fysiikkaan, fysiikkaan liittyviin ammatteihin sekä pohditaan fysiikan vaikutusta historiaan ja yhteiskuntaan.…

Työn alla uudet oppimateriaalit Titaani Fysiikka 7-9 ja Tutkimusmatka 3-6

Ilmiöpaja on tekemiensä koulutusten ohella käsikirjoittanut uutta oppimateriaalia. Olemme kahdessa Kustannusosakeyhtiö Otavan oppikirjailijaryhmässä toteuttamassa uusia oppimateriaalisarjoja. Alakoulun ympäristöopin oppimateriaalin, Tutkimusmatkan, kaksi ensimmäistä osaa on jo valmiina ja saman verran on vielä tulossa. Titaani Fysiikka on uusi yläkoulun fysiikan oppimateriaali.

Molemmissa oppimateriaaleissa keskeistä on oppilaan rohkaiseminen ihmettelemään ja tutkimaan, tekemään havaintoja ja päätelmiä. Molemmat materiaalit toteutetaan sekä perinteisinä kirjoina (tekstikirja ja tehtäväkirja) että aitoina digikirjoina. Lisäksi molempiin sarjoihin laaditaan sähköiset, vuorovaikutteiset tehtävistöt.
Lisää tietoa uusista materiaaleistamme löytyy Otavan sivuilta: www.otava.fi/tutkimusmatkawww.otava.fi/titaani

Sähköisiä sovelluksia fysiikkaan ja kemiaan

Sähköisellä mittauslaitteistolla (esim. Vernier, Pasco) pystyy mittaamaan ja havainnollistamaan mitä erilaisempia asioita, mutta aika harvat yläkoulut lopulta investoivat laitteisiin. Monilta kouluilta sen sijaan löytyy iPadeja ja joka koululta vähintään ihan tavallisia pöytäkoneita. Tässä oppilaideni top 6 –appsit ja saitit.

PhET Simulations PhET-simulaatiot ovat ilmaisia, interaktiivisia Coloradon yliopiston PhET-projektin tuotoksia ja niitä löytyy paljon erityisesti fysiikan ja kemian aihepiireihin. Simulaatiot ovat osin suomenkielisiä. Pääosa simulaatioista vaatii Javan käyttämistä, mutta yhä useampi simulaatio löytyy myös HTML5-versiona. Se mahdollistaa simulaatioiden käytön myös kännyköillä.

Simulaatioiden yhteydestä löytyy myös opettajien tekemiä tehtäväpohjia, mutta ainakaan vielä en ole niistä sellaisia löytänyt, joita olisi voinut sellaisenaan ottaa käyttöön. Aina täytyy vähintään kieltä fiksata tai tehdä ainakin lyhyt ”käännösapu”.

Enpä edes tiedä, mikä voisi olla parempi ta…