Siirry pääsisältöön

Ilmiöpaja Facebookissa

Pajan koulutukset

Koulutamme ja pohdimme yhdessä, viritämme keskustelua ja herätämme pohtimaan. Kaikki Ilmiöpajan luennot ja työpajat suunnitellaan yksilöllisesti kuhunkin tilaisuuteen. Alla olevat kuvaukset ovat suuntaa-antavia. Työpajoissamme osallistujat pääsevät tekemään ja tutkimaan.

1. Projekteissa oppiminen

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opettajat projekteissa oppimiseen käytännössä toteutettujen esimerkkien avulla. Esitellään projektioppimisen hyötyjä havainnollisin esimerkein. Erityisesti käsitellään opiskelijoiden sitouttamista, opettajan roolia sekä pohditaan nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja oppimista oppimisprojektien tekemisen näkökulmasta
Sisältö
Case 1: Kansainväliset tiedekoulut
Tiedekoulun suunnittelu, varainhankinta, opiskelijoiden sitouttaminen, työryhmän toiminta ja roolien kehittyminen ja käytännön toteuttaminen.
Case 2: Paikalliset projektit peruskouluissa
Tutkimusprojektin suunnittelu ja toteutus, yritysvierailut, ala- ja yläkoulun yhteistyö, valinnaiskurssien toteuttaminen peruskoulussa
Kohderyhmä
Koulutus räätälöidään kohderyhmän mukaan (alakoulu, yläkoulu, lukio)

2. Fysiikkaa leluilla - kiinnostavia ja innostavia näkökulmia perusfysiikkaan yläkoulussa ja lukiossa

Tavoitteet
Kiinnostuksen herättäminen fysiikan tunneilla lelujen avulla sekä tutustuminen ilmiöpohjaiseen lähestymistapaan. Elämyksellisyyden tuominen oppitunneille, käsillä tekemisen lisääminen ja oppilaan oman ajattelun aktivoiminen kiinnostavien välineiden avulla.
Sisältö
Pohditaan oppimiskäsityksen teoriaa fysiikan näkökulmasta, tutkitaan käytännön esimerkkejä sekä harjoitellaan fysiikan leluilla käytännössä
Kohderyhmä
Luonnontieteen opettajat eri luokka-asteilta.

3. Havainnollista fysiikkaa

Tavoitteet
Hyväksi havaittuihin fysiikan opettamisen ja oppimisen käytäntöihin tutustuminen käytännönläheisten esimerkkien kautta. Erityisesti painopistealueina ovat mittaaminen työvälineenä, ilmiöpohjaisuus sekä projekteissa oppiminen innostavuutta unohtamatta.
Sisältö
Tutkitaan mm. sähköisen mittausjärjestelmän käyttämistä oppitunneilla eri sovellusten (mm. Vernier, iPad, …) avulla. Tutustutaan myös uusiin fysiikan ilmiöitä havainnollistaviin demonstraatioihin ja oppilastöihin fysiikan leluilla itse kokeillen.
Kohderyhmä
Luonnontieteen opettajat eri luokka-asteilta

4. Fysiikan taikaa ja temppuja

Tavoitteet
Havainnollistaminen työvälineenä. Innostaminen ja kiinnostuksen herättäminen fysiikkaa kohtaan.
Sisältö
“Taikuutta” ja kevyempää sisältöä fysiikan keinoin olennaista unohtamatta. Paketti parhaimpia ja näyttävimpiä fysiikan demonstraatioita.
Kohderyhmä
Kaikki. Sopii isommillekin ryhmille esimerkiksi luentosaliin.

5. Tieto- ja viestintätekniikkaa fysiikassa ja kemiassa

Tavoitteet
Kootaan TVT-välineiden käyttöön liittyvä työkalupakki fysiikan ja kemian tunneille.
Sisältö
Tutustutaan ohjelmiin ja ohjelmistoihin kuten Vernierin antureihin ja Logger Pro -softaan ja poimitaan parhaita paloja muista keskeisistä TVT-sovelluksista.
Kohderyhmä
Yläkoulun ja lukion opettajat

Kommentit