Siirry pääsisältöön

Pajan koulutukset

Koulutamme ja pohdimme yhdessä, viritämme keskustelua ja herätämme pohtimaan. Kaikki Ilmiöpajan luennot ja työpajat suunnitellaan yksilöllisesti kuhunkin tilaisuuteen. Alla olevat kuvaukset ovat suuntaa-antavia. Työpajoissamme osallistujat pääsevät tekemään ja tutkimaan.

1. Projekteissa oppiminen

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa opettajat projekteissa oppimiseen käytännössä toteutettujen esimerkkien avulla. Esitellään projektioppimisen hyötyjä havainnollisin esimerkein. Erityisesti käsitellään opiskelijoiden sitouttamista, opettajan roolia sekä pohditaan nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja oppimista oppimisprojektien tekemisen näkökulmasta
Sisältö
Case 1: Kansainväliset tiedekoulut
Tiedekoulun suunnittelu, varainhankinta, opiskelijoiden sitouttaminen, työryhmän toiminta ja roolien kehittyminen ja käytännön toteuttaminen.
Case 2: Paikalliset projektit peruskouluissa
Tutkimusprojektin suunnittelu ja toteutus, yritysvierailut, ala- ja yläkoulun yhteistyö, valinnaiskurssien toteuttaminen peruskoulussa
Kohderyhmä
Koulutus räätälöidään kohderyhmän mukaan (alakoulu, yläkoulu, lukio)

2. Fysiikkaa leluilla - kiinnostavia ja innostavia näkökulmia perusfysiikkaan yläkoulussa ja lukiossa

Tavoitteet
Kiinnostuksen herättäminen fysiikan tunneilla lelujen avulla sekä tutustuminen ilmiöpohjaiseen lähestymistapaan. Elämyksellisyyden tuominen oppitunneille, käsillä tekemisen lisääminen ja oppilaan oman ajattelun aktivoiminen kiinnostavien välineiden avulla.
Sisältö
Pohditaan oppimiskäsityksen teoriaa fysiikan näkökulmasta, tutkitaan käytännön esimerkkejä sekä harjoitellaan fysiikan leluilla käytännössä
Kohderyhmä
Luonnontieteen opettajat eri luokka-asteilta.

3. Havainnollista fysiikkaa

Tavoitteet
Hyväksi havaittuihin fysiikan opettamisen ja oppimisen käytäntöihin tutustuminen käytännönläheisten esimerkkien kautta. Erityisesti painopistealueina ovat mittaaminen työvälineenä, ilmiöpohjaisuus sekä projekteissa oppiminen innostavuutta unohtamatta.
Sisältö
Tutkitaan mm. sähköisen mittausjärjestelmän käyttämistä oppitunneilla eri sovellusten (mm. Vernier, iPad, …) avulla. Tutustutaan myös uusiin fysiikan ilmiöitä havainnollistaviin demonstraatioihin ja oppilastöihin fysiikan leluilla itse kokeillen.
Kohderyhmä
Luonnontieteen opettajat eri luokka-asteilta

4. Fysiikan taikaa ja temppuja

Tavoitteet
Havainnollistaminen työvälineenä. Innostaminen ja kiinnostuksen herättäminen fysiikkaa kohtaan.
Sisältö
“Taikuutta” ja kevyempää sisältöä fysiikan keinoin olennaista unohtamatta. Paketti parhaimpia ja näyttävimpiä fysiikan demonstraatioita.
Kohderyhmä
Kaikki. Sopii isommillekin ryhmille esimerkiksi luentosaliin.

5. Tieto- ja viestintätekniikkaa fysiikassa ja kemiassa

Tavoitteet
Kootaan TVT-välineiden käyttöön liittyvä työkalupakki fysiikan ja kemian tunneille.
Sisältö
Tutustutaan ohjelmiin ja ohjelmistoihin kuten Vernierin antureihin ja Logger Pro -softaan ja poimitaan parhaita paloja muista keskeisistä TVT-sovelluksista.
Kohderyhmä
Yläkoulun ja lukion opettajat

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Työn alla uudet oppimateriaalit Titaani Fysiikka 7-9 ja Tutkimusmatka 3-6

Ilmiöpaja on tekemiensä koulutusten ohella käsikirjoittanut uutta oppimateriaalia. Olemme kahdessa Kustannusosakeyhtiö Otavan oppikirjailijaryhmässä toteuttamassa uusia oppimateriaalisarjoja. Alakoulun ympäristöopin oppimateriaalin, Tutkimusmatkan, kaksi ensimmäistä osaa on jo valmiina ja saman verran on vielä tulossa. Titaani Fysiikka on uusi yläkoulun fysiikan oppimateriaali.

Molemmissa oppimateriaaleissa keskeistä on oppilaan rohkaiseminen ihmettelemään ja tutkimaan, tekemään havaintoja ja päätelmiä. Molemmat materiaalit toteutetaan sekä perinteisinä kirjoina (tekstikirja ja tehtäväkirja) että aitoina digikirjoina. Lisäksi molempiin sarjoihin laaditaan sähköiset, vuorovaikutteiset tehtävistöt.
Lisää tietoa uusista materiaaleistamme löytyy Otavan sivuilta: www.otava.fi/tutkimusmatkawww.otava.fi/titaani

Sähköisiä sovelluksia fysiikkaan ja kemiaan

Sähköisellä mittauslaitteistolla (esim. Vernier, Pasco) pystyy mittaamaan ja havainnollistamaan mitä erilaisempia asioita, mutta aika harvat yläkoulut lopulta investoivat laitteisiin. Monilta kouluilta sen sijaan löytyy iPadeja ja joka koululta vähintään ihan tavallisia pöytäkoneita. Tässä oppilaideni top 6 –appsit ja saitit.

PhET Simulations PhET-simulaatiot ovat ilmaisia, interaktiivisia Coloradon yliopiston PhET-projektin tuotoksia ja niitä löytyy paljon erityisesti fysiikan ja kemian aihepiireihin. Simulaatiot ovat osin suomenkielisiä. Pääosa simulaatioista vaatii Javan käyttämistä, mutta yhä useampi simulaatio löytyy myös HTML5-versiona. Se mahdollistaa simulaatioiden käytön myös kännyköillä.

Simulaatioiden yhteydestä löytyy myös opettajien tekemiä tehtäväpohjia, mutta ainakaan vielä en ole niistä sellaisia löytänyt, joita olisi voinut sellaisenaan ottaa käyttöön. Aina täytyy vähintään kieltä fiksata tai tehdä ainakin lyhyt ”käännösapu”.

Enpä edes tiedä, mikä voisi olla parempi ta…

Noin 25 sähköistä vinkkiä oppitunnille

Kokosimme pitkästä aikaa listaa hyväksi havaituista sähköisistä sovelluksista. Listaa laadittaessa pyrittiin siihen, että sillä olevat sovellukset olisivat käyttökelpoisuutensa lisäksi ilmaisia tai ainakin erittäin halpoja.


Animaker – esitysanimaatioiden tekemiseen Answergarden – avainsanojen keräämiseen ja sanapilvien muodostamiseen niistä Bubbl.us – mind mapien (ajatuskartta) tekemiseen Canva – posterit ja muut näyttävät julkaisut Geogebra – graafinen laskin esimerkiksi kuvaajien tekoon Easel.ly –  julkaisujen kuten infografiikoiden tekemiseen
ExplainEverything - työkalu esitysten ja esitysvideoiden tekoon tableteilla iMotion HD – animaatioiden tekoon iPadeilla iMovie – videoiden editointiin iPadeilla Kahoot – tietokilpailutyökalu, paljon valmiita pohjia MindMup – mind mapien (ajatuskartta) tekemiseen Padlet – interaktiivinen valkotaulu, muistiinpanojen tai kommenttien kokoamiseen PhET - simulaatioita Piktochart – julkaisujen kuten infografiikoiden tekemiseen Pixabay – kuvia vapaaseen käyttöön Popp…